Üye bilgileri
 
Ad Soyad: Davut Uğurlu
Üniversite/Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ)
Şehir: Bolu
Email: ugurlu_d@ibu.edu.tr
Telefon: 374-2541304
Web Sayfası: http://www.fef.ibu.edu.tr
Ünvan: Doç. Dr.
Doktora Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü
Doktora Yılı: 2001
Çalıştığı Kurumlar: Araş. Gör. ODTÜ 1990-1998
Öğr.Gör. AİBÜ 1999-2003
Yrd. Doç. Dr. AİBÜ 2003-2009
Doç. Dr. AİBÜ 2009-
Alan: Uygulamalı Matematik
MSC numaraları: 35B30, 35B35, 35B40, 35B45, 35B65
Araştırma Konuları: Varlık-teklik, kararlılık, asimtotik davranış, katsayılara sürekli bağımlılık
TMD Üyesi: Evet