Üye bilgileri
 
Ad Soyad: A.Turan Gürkanlı
Üniversite/Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Şehir: Samsun
Email: gurkanli@omu.edu.tr
Telefon: 05334529706
Web Sayfası:
Ünvan: Prof. Dr.
Doktora Yeri: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)(Atatürk Üniversitesi Yönetmeliğine göre)
Doktora Yılı: 2101
Çalıştığı Kurumlar: 1)1971-1982 yılları arasında Araştırma görevlisi ve Dr.Araştırma Görevlisi olarak Atatürk ÜniversitesiFen-Ed.Fakültesi Matematik Bölümü
2)1982-1984 yılları arasında Dr.Asistan ve Yardımcı Doçent olarak Ondokuz Mayıs Üniversites Fen-Ed. Fakültesi Matematik Bölümü
3)1984-1991 yılları arasında Doçent olarak Fen-Ed. Fakültesi Matematik Bölümü
4)1991 yılından itibaren Profesor olarak Fen-Ed. Fakültesi Matematik Bölümü
Alan: Analiz
MSC numaraları:
Araştırma Konuları: Harmonik analiz,Fourier analizi,Gabor ve wavelet analizi,Fonksiyonel analiz
TMD Üyesi: Evet