Üye bilgileri
 
Ad Soyad: BURHANEDDİN İZGİ
Üniversite/Kurum: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Şehir: İstanbul
Email: bizgi@itu.edu.tr
Telefon: 0212 285 3329
Web Sayfası: www.mat.itu.edu.tr/izgi
Ünvan: Doktora Öğrencisi
Doktora Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi
Doktora Yılı: 0
Çalıştığı Kurumlar: Araştırma Görevlisi / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Alan: Uygulamalı Matematik
MSC numaraları:
Araştırma Konuları: Matematiksel Finans, Stokastik Differansiyel Denklemler
TMD Üyesi: Hayır